rokita, wspólnoty mieszkaniowe, administrowanie zarządzanie nieruchomościami O firmie Kontakt
Tło
Zarządzanie nieruchomościami
Rozmiar: 43 bajtów
Wynajem

O firmie Wstęp

O firmie Struktura firmy

O firmie Zasady administrowania nieruchomością

O firmie Koszty administrowania nieruchomością

O firmie Dodatkowe informacje

O firmie Kontakt

Zasady administrowania nieruchomością

W związku z możliwością zarządzania / administrowania Państwa nieruchomością pragniemy przedstawić swoją ofertę:

1. Powierzenie zarządzania / administrowania nieruchomością wspólną odbywa się na podstawie umowy zaaprobowanej i podpisanej przez Zarząd Wspólnoty, określającej obowiązki administratora i wzajemne zobowiązania stron, lub powierzenia sprawowania Zarządu jednoosobowo właścicielowi firmy ROKITA 2000 po akceptacji przez Zebranie Wspólnoty.

2. Zarządzanie i administrowanie jest sprawowane z poszanowaniem wszystkich kompetencji zebrania właścicieli lokali, o których jest mowa w ustawie o własności lokali.

3. Bieżąca kontrola wypełniania obowiązków przez administratora, a zwłaszcza prawidłowość gospodarki finansowej, jest sprawowana przez Zarząd Wspólnoty lub Radę Mieszkańców składającą się z właścicieli mieszkań i lokali użytkowych w przypadku powierzenia sprawowania Zarządu jednoosobowego właścicielowi firmy ROKITA 2000.

4.Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty, wysokość zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną, wysokość zaliczki na fundusz remontowy są ustalane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej w uchwale oraz rocznym planie gospodarczym, uchwalanym przez zebranie właścicieli lokali. Wydatki pokrywane są z wyodrębnionych funduszy: na zarządzanie nieruchomością z funduszu bieżącego (zaliczka „A”), na remonty z funduszu remontowego (zaliczka „B”)

5. Rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej prowadzone są za pośrednictwem własnego rachunku bankowego. Na okresowe nadwyżki środków finansowych są zakładane lokaty terminowe.

6. Księgowość Wspólnoty – zgodnie z ustawą o rachunkowości – jest wprowadzona w systemie komputerowym, zapewniającym aktualności i przejrzystość zapisu.

7. Konserwacja instalacji i urządzeń technicznych nieruchomości zabezpieczona jest przez stałych lub awaryjnych konserwatorów: elektryka, hydraulika, dekarza i konserwatora domofonów, z których pomocy mogą korzystać także właściciele i najemcy lokali przy naprawach w ich lokalach.

8. Przeglądy techniczne budynków pięcioletnie i roczne przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami ustawy „prawo budowlanego”, w tym przegląd instalacji gazowych oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

9. Zawieranie oddzielnych umów dla każdej wspólnoty mieszkaniowej na dostawę do nieruchomości energii cieplnej, elektrycznej (w części wspólnej), wody oraz na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

10. Regulamin porządku domowego, normujący zasady korzystania z nieruchomości wspólnej jest aprobowany przez właścicieli lokali.

11. Informowanie właścicieli lokali przez administratora o wysokości opłat, w przypadku każdej zmiany obowiązującej stawki, dotyczącej zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów powstałych w lokalach tzw. „media” (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości). Opłaty właściciele mogą dokonywać na podstawie stałych zleceń bankowych, bądź na poczcie lub w banku (blankiety wpłat dostarcza administrator). Powyższe wpłaty podlegają z końcem roku rozliczeniu rocznym sprawozdaniu finansowym.

12. Dozorca pracuje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, sam więc płaci podatki i składki ZUS, a Wspólnota Mieszkaniowa jest wolna od udzielania urlopów, rozliczania zwolnień lekarskich, ekwiwalentów itd.

13. Wspólnota Mieszkaniowa pobiera pożytki za umieszczone na budynku reklamy i wydzierżawione pomieszczenia utworzone z nieruchomości wspólnej.

14. Wspólnota Mieszkaniowa korzysta w uzasadnionych przypadkach, z prawa do podwyższenia opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej dla właścicieli lokali użytkowych.

15. Nieruchomość jest ubezpieczana od ognia i innych zdarzeń losowych, a Wspólnota – od odpowiedzialności cywilnej.

Do góry

Onyx