rokita, wspólnoty mieszkaniowe, administrowanie zarządzanie nieruchomościami O firmie Kontakt
Tło
Zarządzanie nieruchomościami
Rozmiar: 43 bajtów
Wynajem

O firmie Wstęp

O firmie Struktura firmy

O firmie Zasady administrowania nieruchomością

O firmie Koszty administrowania nieruchomością

O firmie Dodatkowe informacje

O firmie Kontakt

Koszty administrowania nieruchomością

1. Stawki za administrowanie uzależnione są od wielkości budynku:

a do 1 000 m2 Ryczałt 1200 zł
b od 1 000 m2 1,00 zł/m2
c od 2 000 m2 0,95 zł/m2
d od 3 000 m2 0,90 zł/m2
e od 4 000 m2 0,85 zł/m2
f od 6 000 m2 0,80 zł/m2
g powyżej 10 000 m2 0,70 zł/m2

2. Wysokość wynagrodzenia zarządcy ustalona jest w umowie i raz w roku jest korygowana decyzją Zebrania Wspólnoty mieszkaniowej.

3. W skład zaliczki „A” wchodzą następujące składniki:

  • wynagrodzenie zarządcy (zarządzanie, ewidencja księgowa) 0,70 ÷ 1,00 zł/m2
  • utrzymanie porządku i czystości (dozorca) (0,40 zł/m2), w przypadku dużych terenów zewnętrznych- 0,60 zł/m2,
  • bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe ok.(0,35 ÷ 0,50 zł/m2),
  • energia elektryczna części wspólnej budynku (0,10 ÷ 0,15 zł/m2),
  • ubezpieczenie budynku (0,10 ÷ 0,15 zł/m2).

Razem = ok. 1,65 ÷ 2,40 zł/m2

4. Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane wg udziałów ujawnionych w księgach wieczystych lub powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

5. Opłata za dostawę „mediów” (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) wpłacana jest razem z zaliczką „A” na Fundusz Bieżący.
Opłaty liczone są:

  • za centralne ogrzewanie wg powierzchni użytkowej lokali,
  • za wodę, ścieki, wg wskazań liczników lub liczby zamieszkałych w lokalach osób,
  • za wywóz śmieci wg liczby zamieszkałych w lokalach osób.

6. Wysokość zaliczki „B” wpłacanej na Fundusz Remontowy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej ustalają samodzielnie uwzględniając potrzeby remontowe nieruchomości.

Do góry

Onyx