rokita, wspólnoty mieszkaniowe, administrowanie zarządzanie nieruchomościami O firmie Kontakt
Tło
Zarządzanie nieruchomościami
Rozmiar: 43 bajtów
Wynajem

O firmie Wstęp

O firmie Struktura firmy

O firmie Zasady administrowania nieruchomością

O firmie Koszty administrowania nieruchomością

O firmie Dodatkowe informacje

O firmie Kontakt

Dodatkowe informacje

Posługujemy się czytelnym programem księgowo - sprawozdawczym w którym istnieje możliwość tworzenia okresowych sprawozdań finansowych narastająco na koniec każdego kwartału po zamknięciu okresu. W programie tym wykonujemy również rozliczenia mediów po zakończeniu okresu obrachunkowego (tj. w I kwartale roku następnego). Prowadzimy w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych rozliczenia z ZUS i US dotyczące nieruchomości wspólnej. Przy zawiadomieniu o rocznym zebraniu przekazujemy właścicielom wyniki finansowe roku poprzedniego i projekty planów gospodarczych na rok kolejny.

W przypadku wykonywania usług dla Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzimy pełną księgowość.

Wspomagamy Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych w realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Mamy kontakty z bankami specjalizującymi się w udzielaniu kredytów w których Wspólnoty otrzymują premię termomodernizacyjną, z Agencją Poszanowania Energii w sprawach tworzenia audytu energetycznego oraz z firmami wyspecjalizowanymi w produkcji i wykonywaniu dociepleń elewacji.

Przed przystąpieniem do prac remontowych organizujemy konkurs ofert w celu wyboru wykonawcy a następnie przygotowujemy projekt umowy. W trakcie remontu koordynujemy działania współpracując z organami nadzoru budowlanego i służb administracji publicznej.

Regularnie przekazujemy właścicielom informacje o stanie ich konta a w przypadku zaległości prowadzimy windykacje należności włącznie z przygotowaniem pozwu o nakaz zapłaty w trybie upominawczym.

Za przejęcie nieruchomości nie pobieramy dodatkowych opłat, wszelkie sprawy organizacyjne tj. uzyskanie REGON, NIP, konto bankowe organizujemy w imieniu Wspólnoty bezpłatnie.

Do góry

Onyx